Pastatų energetinio naudingumo sertifikavimas

Picture
PASTATO ENERGETINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS

Siekiant efektyviai naudoti energijos resursus bei mažinti aplinkos taršą, Europos Parlamentas ir Taryba 2002 m. gruodžio 16 d. patvirtino naują direktyvą 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo (toliau tekste Direktyva), kuri papildė Pastatų energijos efektyvumo didinimo direktyvos 93/76/EEB reikalavimus. Ši Direktyva įpareigojo valstybės narės parengti visą reikalingą teisinę bei techninę aplinką ir nuo 2006 m. sausio 4 d. pradėti šios Direktyvos įgyvendinimą. Direktyva yra siekiama skatinti pastatų energinio naudingumo gerinimą Bendrijoje, atsižvelgiant į išorės klimatines sąlygas ir vietos ypatybes, taip pat į patalpų mikroklimato reikalavimus ir ekonominį efektyvumą. Valstybės narės turi užtikrinti, kad kai pastatai statomi, parduodami ar
išnuomojami, savininkui būtų išduodamas energinio naudingumo sertifikatas arba savininkas išduotų jį būsimam pirkėjui ar nuomininkui.

Pastato energinis sertifikavimas ir minimalūs energinio naudingumo reikalavimai yra privalomi:
•nuo 2007 m. sausio 1 d. energinis sertifikavimas privalomas naujai statomiems pastatams, kurių projektavimo sąlygų sąvadas išduotas po 2006 m. sausio 4 d. (sertifikavimas turi būti atliktas prieš pripažįstant pastatą tinkamu naudoti). Energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C.
•kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 m². Energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D.
•nuo 2009 m. sausio 1 d. – VISIEMS PASTATAMS (išskyrus žemiau nurodytas išimtis).

Pastato energinis sertifikavimas nėra privalomas šiems statiniams:
•kultūros paveldo statiniams;
•maldos namams;
•laikiniems pastatams;
•poilsio ar sodo paskirties pastatams, naudojamiems trumpiau nei 4 mėnesius per metus;
•atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis plotas ne didesnis kaip 50 m²;
•kai kuriems nedaug energijos suvartojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo, žemės ūkio paskirties pastatams;
•nešildomiems pastatams
Didesniems kaip 1000 m² naudingojo ploto viešbučiams, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams energinio naudingumo sertifikatas turi būti iškabintas gerai matomoje vietoje.
Sertifikato galiojimo laikas ne ilgesnis kaip 10 metų.


Daugiau informacijos Tel: 8687 36973